के तपाइँलाई कम्प्युटर किवोर्ड बाट टाइप गर्न असहज लाग्छ? यो समस्या को लागि अब डिजिटल तरिकाले सिधै अनलाइन बाट टाइप गर्न सकिन्छ ।
जस्तै:” nepalako pahilo mahilaa raaShTrapati ko hun ?” = “नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपती को हुन ?”


© Nepali Unicode

Nepali Typing – Write Nepali in roman.

के तपाइँलाई कम्प्युटर किवोर्ड बाट टाइप गर्न असहज लाग्छ? यो समस्या को लागि अब डिजिटल