Unicode to Preeti

Preeti to Unicode​

Nepali Typing – Write Nepali in roman.

के तपाइँलाई कम्प्युटर किवोर्ड बाट टाइप गर्न असहज लाग्छ? यो समस्या को लागि अब डिजिटल

Please follow and like us:
error